ТОРИН КОМПЮТЪРС
тотален ремонт на лаптопи

гр. София 1606, ул. Свети Иван Рилски №46
Телефони: 02 9549710, 087 912 8244, 088 945 8404

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чрез използването на сайтoвете www.torin.bg и www.smartbattery.eu и формите им за въпроси, Вие се съгласявате със събирането, обработването, използването на Вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност. Торин къмпани ООД събира личните данни, които Вие ни предоставяте докато използвате този сайт. Тези лични данни могат да включват Вашето име, имейл адрес и/или телефонен номер. Торин къмпани ООД използва предоставените от Вас лични данни, за да се свърже с Вас и да Ви предостави информацията, която сте изискали при използване на нашия сайт - използваме Вашия имейл адрес и/или телефон, за да отговорим на Ваши коментари и въпроси. В съответствие с настоящата Декларация за поверителност Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни и ще бъдат изтрити от нашите регистри след като удовлетворим Вашите изисквания.